Priznanje za Tamási Hús Kft. kao „family friendly“ kompanija

[Translate to Serbisch:]

U našoj fabrici u Tamašiju, u Mađarskoj, od maja 2019. godine postoji interni objekat za čuvanje dece. Dok roditelji rade svoj posao, o deci se brine samo nekoliko koraka dalje. Ovo obezbeđuje manje stresa u svakodnevnom životu i promoviše ravnotežu između posla i privatnog života zaposlenih. Objekat ima prostor za 16 dece vrtićkog uzrasta i 10 dece do 8 godina.

Tokom letnjeg i zimskog raspusta postoje kampovi u kojima se deca zapošljavaju i podstiču, na primer kroz učenje stranih jezika, školske pripreme, ručne radove i rvanje. Deca koja posle škole dolaze u Tamasi Hus Kft. koriste besplatan autobuski prevoz, kao i 340 zaposlenih.

Naša fabrika je sada dobila priznanje za „family friendly“ kompaniju 2021. godine. Čestitamo od sveg srca!

food for good mood