Sertifkati

Naše kompanije poseduju sve sertifikate koji vam garantuju svaku sigurnost prilikom prodaje naših proizvoda. Čak i više od toga – specifičnim sertifikatima kao što je Halal, želimo određenim ciljnim grupama da omogućimo da se mirne savesti prepuste užitku i kvalitetu naših proizvoda.

Ako su vam potrebni naši sertifikati za dokumentovanje, jednostavno otvorite željeni PDF, sačuvajte ga ili odštampajte.

food for good mood